top of page

KAPITUŁA WIŚLICKA

Rozwój kapituły wiślickiej, zaliczanej do jednej z najstarszych na ziemiach polskich, łączy się z rozkwitem miejscowej kolegiaty. Aż po czasy wczesno-nowożytne kolegiata wiślicka zawsze wymieniana była na trzecim miejscu wśród wszystkich kapituł diecezji krakowskiej, po katedralnej i kolegiackiej sandomierskiej.

Obecnie kapitułę tworzy ponad 80 kanoników: gremialnych, seniorów i honorowych. Dziekanem kapituły jest ks. Jan Iłczyk, scholastykiem ks. Jan Staworzyński, a kustoszem ks. Wiesław Stępień – były proboszcz i kustosz sanktuarium w Wiślicy.

Nowi kanonicy każdego roku zostają uroczyście wprowadzeni podczas odpustu - 8 września.

Konto dla kanoników Kapituły do wpłat na cele Statutowe:

Bank Spółdzielczy Busko -Zdrój 11 8480 0004 2002 0060 0789 0002

Dziekan Kapituły:
ks. Przemysław Kantyka 2023

Scholastyk:
ks. Jan Staworzyński, 2017

Kustosz:
ks. Wiesław Stępień, 2010

Kanonicy Gremialni:
ks. Marian Fatyga, 2011
ks. Ireneusz Jakusik, 2011
ks. Andrzej Waligórski 2023
ks. Stefan Łasoń, 2007
ks. Henryk Makuła, 2011
ks. Marek Małczęć, 2016
ks. Zygmunt Pawlik, 2010

 

Kanonicy Honorowi Kapituły Kolegiackiej:

ks. Krzysztof Irla, 2022
ks. Krzysztof Balcer, 2017
ks. Wiesław Baran, 2001
ks. Mirosław Błoniarz, 2020
ks. Kazimierz Bogdał, 1993
ks. Jan Ciszek, 1997
ks. Marian Czajka, 2001
ks. Leszek Domagała, 2000
ks. Adolf Drożyński, 2011
ks. Stanisław Durek, 2001
ks. Eugeniusz Durnaś, 2013
ks. Robert Dynerowicz, 2011
ks. Leszek Dziwosz, 2008
ks. Piotr Figarski, 2017
ks. Roman Fodymski, 2013
ks. Marian Gawinek, 2003
ks. Henryk Gawroński, 2006
ks. Marian Głowacki, 2011
ks. Sławomir Grabiec, 2016
ks. Krzysztof Irla, 2022
ks. Jan Jagiełka, 2007
ks. Kazimierz Jajeśniak, 2022
ks. Marian Janik, 1994
ks. Józef Knap, 2010
ks. Stanisław Kondrak, 2001
ks. Bogusław Koper, 2019
ks. Stanisław Król, 2014
ks. Stanisław Kudełka, 2003
ks. Władysław Kutuś, 2016
ks. Jerzy Ławicki, 2007
ks. Paweł Majewski, 2020
ks. Jarosław Majka, 2010
ks. Stanisław Malec, 2004
ks. Jan Marczewski, 2010
ks. Wiktor Mentel, 2018
ks. Stanisław Mika, 2011
ks. Jerzy Miernik, 1993
ks. Leszek Molenda, 2022
ks. Janusz Mularz, 2003
ks. Edmund Nocoń, 2014
ks. Edward Nowak, 2001
ks. Andrzej Orlikowski, 2014
ks. Ryszard Pakaszewski, 2019
ks. Grzegorz Pańczyk, 2021
ks. Piotr Pochopień, 2021
ks. Marek Podyma, 1994
ks. Henryk Rusak, 2003
ks. Janusz Rydzek, 2011
ks. Jerzy Siemiński, 2018
ks. Antoni Seweryn, 2017
ks. Franciszek Siarek, 2003
ks. Tadeusz Siciarski, 2022
ks. Józef Staszkiewicz, 2019
ks. Paweł Stolarczyk, 2007
ks. Jacek Szymański, 2022
ks. Tadeusz Śliwa, 2016
ks. Marek Tazbir, 2011
ks. Henryk Terpiński, 2017
ks. Mirosław Tomasik, 2010
ks. Zbigniew Wajda, 2018
ks. Wojciech Wąsik, 2013
ks. Ryszard Witek, 2008

 

Kanonicy Seniorzy:
ks. Józef Barczyk, 1993
ks. Franciszek Berak, 1994
ks. Stanisław Grudzień, 1987
ks. Jan Latała, 2001
ks. Antoni Lis, 1993
ks. Ludwik Michalik, 1993
ks. Lucjan Sito, 1993
ks. Tadeusz Szot, 1993
ks. Witold Świąder,1997
ks. Romuald Wróbel, 1993
ks. Wiktor Zapart, 1983
ks. Stanisław Żal, 1994
ks. Jerzy Żmuda, 1997

bottom of page