top of page
Spirala graficzna

Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby to z pewnością trudny moment dla bliskich. Pogrzeb chrześcijański, to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym" (KKK 1682). 

Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jego intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (Spowiedź Święta) i przyjecie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej. Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia - zachęcamy również do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy Świętych za zmarłego np. miesiąc po śmierci, w rocznicę śmierci, lub zamawianie tzw. Mszy Świętych Gregoriańskich.

Msze Święte Gregoriańskie wywodzą się od papieża Grzegorza Wielkiego i jego doświadczenia z czasu kiedy jeszcze nie piastował urzędu następcy św. Piotra. Jeden z mnichów o imieniu Justus zmarł. Znaleziono w jego rzeczach trzy złote monety, których posiadanie było zabronione przez regułę zakonu. Grzegorz, aby odkupić grzech Justusa, zlecił odprawienie trzydziestu Mszy Świętej, przez trzydzieści kolejnych dni. Po odprawieniu tych Mszy Świętych Justus ukazał się jednemu z mnichów i przekazał, że został odkupiony od wszelkich win i kar.

Pamiętajmy również o zamawianiu tzw. "wypominek", które są systematyczną, cotygodniową modlitwą w intencji zmarłego.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

  • akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);

  • karta zgonu (wydana przez lekarza); 

  • zgoda na pogrzeb w parafii Wiślica (dot. zmarłych spoza parafii);

  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu.

bottom of page