top of page
Spirala graficzna

Małżeństwo

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

 

1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".
1614 W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. Zezwolenie na oddalenie żony dane przez Mojżesza było ustępstwem z powodu zatwardziałości serca. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg: "Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 6).

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Zgoda na Sakrament Małżeństwa w Bazylice (dot. Narzeczonych spoza parafii Wiślica). TYLKO OD JEDNEGO PROBOSZCZA (narzeczonego, bądź narzeczonej).
• Aktualna metryka chrztu (tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
• Świadectwo bierzmowania (w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu).
• Zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego; wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
• Akt ślubu cywilnego (w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny).
• Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (ksero).
• Dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie).
• Zaświadczenie z odbytych spotkań w Poradni Rodzinnej.
• Dane świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
• Dowody osobiste.

 

Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się z kompletem dokumentów w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE!!! - 3 miesięcy przed ślubem.

bottom of page