top of page

GRADUAŁ WIŚLICKI

Graduał (od łac.gradus - stopień) to śpiew, zmieniający się w zależności od okresu roku liturgicznego. Ks. Kan. Jan Długosz ofiarował dla Kapituły Wiślickiej księgę (pergamin) datowaną na 1300 rok, zawierającą modlitwy i śpiewy liturgiczne na cały rok kościelny. Jest to zbiór stosowanego wtedy śpiewu wg. chorału gregoriańskiego, czyli zbiór pieśni liturgicznych, służący przy odprawianiu nabożeństw. Swoją nazwę chorał zawdzięcza pp.Grzegorzowi I Wielkiemu.

 

 

 

Kilka lat temu wymagał już dokładnej konserwacji. Zaniechanie konserwacji groziło zniszczeniem bezcennego zabytku. Ponieważ Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach znalazło sponsora na pokrycie kosztów koniecznej renowacji, Graduał został przekazany do Biblioteki Seminaryjnej w Kielcach i po dokonanej konserwacji tam się znajduje. Także wiele innych bezcennych dzieł z Wiślicy ubogaca zbiory słynnych bibliotek.

9 października 2016 r.

Pieśni z graduału Wiślickiego, znowu rozbrzmiewały w czcigodnych murach kolegiaty Wiślickiej. Premierowy koncert w wykonaniu Stoltzer Ensamble odbył się w Wiślicy w niedzielę o godzinie 18.00.

​​

Oryginał Graduału Wiślickiego można obejrzeć w bibliotece WSD w Kielcach.

  • YouTube
bottom of page