top of page

Prace konserwatorskie

Z wielowiekową historią parafii związane jest bogate dziedzictwo materialne, stanowiące nie tylko świadectwo czasów minionych, ale także dzisiejsze zaplecze i środowisko działalności naszej parafii. W poczuciu odpowiedzialności za ochronę tego dziedzictwa, parafia podejmuje  wysiłki w celu jego zabezpieczania i konserwacji. Zakres wykonanych i planowanych prac renowacyjnych i konserwatorskich jest ciągle aktualizowany. Wszystkim, którym droga jest sprawa ochrony dziedzictwa narodowego, będziemy wdzięczni za wsparcie naszych wysiłków.

Pragnących wesprzeć prace renowacyjne prosimy o wpłaty osobiście w kancelarii, przekazem pocztowym lub na konto parafialne.

Prace wykonane w okresie od jesieni 2010 r. do 1 stycznia 2022:

 

Komisja Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków dokonała odbioru prac wykonanych w ramach następujących projektów:

 

 • Renowacja ściany zachodniej Domu Długosza (1460r.) Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę oraz Parafię Wiślica. Ocena wykonanych prac renowacyjnych bardzo wysoka. Można już podziwiać wygląd ściany zachodniej Domu Długosza, z czasów świetności tej wspaniałej budowli.

 • Renowacja oraz złocenia zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele w Gorysławicach

 • Renowacja ołtarza św. Barbary i św. Katarzyny w Bazylice  Wiślickiej i zmiana miejsca. Obecnie Ołtarz umieszczony jest w miejscu, gdzie znajdował się wcześniej, na tęczy po stronie północnej. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach oraz w 30% przez Parafię Wiślica.

 • Renowacja centralnego witraża figuralnego i montaż szklenia zewnętrznego w oknach prezbiterium Bazyliki. Projekt dofinansowany przez Starostwo Buskie, Gminę Wiślica oraz Parafię Wiślica.

 • Hydroizolacja piwnic oraz fundamentów wokół całego Domu Długosza (1460 r.). Projekt wykonany w latach 2011-2012, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Parafię Wiślica.

 • Wykonanie po stronie południowej na tęczy ołtarza Bożego Miłosierdzia połączonego z aranżacją Baptysterium (poświęcenie ołtarza 13 stycznia 2013 r.)-prywatni fundatorzy i środki własne parafii.

 • Renowacja polichromii ściennej w sali Muzeum Domu Długosza (praca dyplomowa).

 • Termoizolacja sklepienia Bazyliki oraz zakrystii (ze środków własnych parafii).

 • Renowacja 2 zabytkowych witraży figuralych i montaż szklenia zewnętrznego w prezbiterium Bazyliki. Projekt finansowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Kielc oraz Parafię.

 • Wykonanie na ścianie północnej ołtarza dla św. Jana Pawła II z wykorzystaniem gotyckiego antepedium (ze środków własnych parafii).

 • Częściowa renowacja niektórych zabytkowych ławek (środki własne parafii).

 • Prace konserwatorskie przy ścianie północnej Domu Długosza - II etap. (zrealizowany przy wsparciu MKiDN).

 • Odnowa schodów do zakrystii (środki własne parafii).

 • Tynki renowacyjne oraz instalacja elektryczna na ścianie północnej Bazyliki. (środki własne parafii).

 • Montaż reflektorów oraz iluminacja ołtarzy bocznych. (środki własne parafii).

 • Prace konserwatorskie przy renowacji wschodniej elewacji Domu Długosza. (projekt realizowany przy wsparciu MKiDN).

 • Renowacja kaplicy różańcowej z 1933 roku, po stronie północno - wschodniej Bazyliki. (środki własne prywatnego sponsora).

 • Prace konserwatorskie przy elewacji południowej Domu Długosza wraz z przyporą (przy wsparciu MKiDN), I etap.

 • Montaż neogotyckiego ołtarza głównego dla ekspozycji Madonny Łokietkowej w Bazylice (środki Własne parafii).

 • Założenie tynków w kaplicy na cmentarzu (środki Własne parafii).

 • Wymiana dwóch okien oraz drzwi wejściowych w zakrystii Bazyliki (finansowane ze środków Starostwa Buskiego i środków własnych parafii).

 • Założenie tynków renowacyjnych na ścianie południowej Bazyliki (środki własne parafii).

 • Remont zabytkowej neogotyckiej sygnaturki na dachu Bazyliki (prace ratunkowe przy wsparciu MKiDN).

 • Generalna konserwacja i wykonanie złoceń neogotyckiego ołtarza głównego dla MB. Łokietkowej (środki własne parafii).

 • Prace badawcze oraz konserwatorskie przy belce tęczowej i osadzonym na niej krucyfiksie (prywatny sponsor).

 • Złocenia ołtarza głównego dla figury Madonny Łokietkowej (środki z ofiar parafian).

 • Projekt oraz montaż profesjonalnego oświetlenia ołtarza głównego oraz sklepienia i fresków w prezbiterium (środki własne parafii).

 • Prace konserwatorskie przy elewacji południowej Domu Długosza, II etap (środki od MKiDN oraz wkład własny parafii).

 • Badania sondażowo odkrywkowe w sieni parteru Domu Długosza (środki własne parafii).

 • Badania sondażowo odkrywkowe w małej jadalni oraz korytarzu na parterze Domu Długosza (środki własne parafii).

 • Prace konserwatorskie przy elewacji południowej Domu Długosza, III etap i zakończenie prac. (dofinansowano ze środków MKiDN oraz wkład własny parafii).

 • Ekspertyza muru gotyckiego po stronie południowo zachodniej Domu Długosza i wokół Bazyliki (środki własne parafii).

 • Prace renowacyjne i konserwatorskich przy gotyckich ścianach na parterze sieni Domu Długosza (grant z "Królewskiego Ponidzia" i środki własne parafii).

 • Konserwacja gotyckiego portalu południowego i drewnianych drzwi okutych żelazem z XIV w. w Bazylice kolegiackiej (dofinansowano ze środków MKiDN oraz wkład własny parafii).

 • Renowacja małej jadalni oraz pomieszczeń na parterze Domu Długosza (środki z daru kapłańskiego Diecezji Kieleckiej i środki własne parafii).

 • Prace konserwatorskie i konstrukcyjne przy pękających ścianach Dzwonnicy Długosza (1460-1470)-I etap. (dofinansowano ze środków MKiDN oraz wkład własny parafii).

 • Prace konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych Dzwonnicy Długosza- II i III etap. (dofinansowano ze środków MKiDN oraz wkład własny Parafii).

 • Renowacja i szklenie zewnętrzne pięciu okien witrażowych w prezbiterium i nawie Bazylik w 2021 roku-II etap. (dofinansowano ze środków MKDNiS i środków własnych Parafii).

 • Hydroizolacja fundamentów Bazyliki oraz system odprowadzenia wody został zrealizowany w latach 2019-2021 w ramach projektu prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Kielcach.

 • Naprawa i częściowa przebudowa organów w bazylice kolegiackiej w Wiślicy - etap I w roku 2021. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Parafii.

 • Naprawa i częściowa przebudowa organów w bazylice kolegiackiej w Wiślicy - etap II na rok 2022. Dofinansowano ze środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Parafii.
  Planowane i wykonane prace: 2023

*  2022               Tynkowanie i zabezpieczenie kaplicy na cmentarzu.

* 2022                Doprowadzenie bieżącej Wody na cmentarz Parafialny

* 2022                 Naprawa więźby dachowej na domu pielgrzyma.

* 2022                 Dokończenie renowacji okien witrażowych w Bazylice.

* 2023                wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Długosza

* 2023                 Remont łazienki dla gości w Domu Długosza.

 2023                    Czyszczenie i zabezpieczenie posadzki w Bazylice

+2023                    Naprawa i częściowa przebudowa Organów w Bazylice Etap III

+ 2023                    Renowacja zabytkowych Figur - fragmentów ołtarzy z Bazyliki

+ 2023                     Wykonanie marmurowych stolików będących wyposażeniem Prezbiterium

+ 2023                    Zabezpieczenie i przebudowa pieców kaflowych będących  częścią wyposażenia                                                                  Domu                            Długosza

2024                         Częściowa renowacja Stall Kanonickich

2024                           Renowacja zabytkowego ołtarza w kościele w Gorysławicach.Etap II

2024                          Renowacja Zabytkowego Neoklasycystycznego Konfesjonału ( wsparcie Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju 50 % i środki własne Parafii 50 %

bottom of page