top of page
Spirala graficzna

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakrament Bierzmowania

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1302 Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem.
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Przygotowanie:

 1. Przygotowanie do bierzmowania trwa 12 miesięcy.

 2. Przygotowanie rozpoczyna się w klasie siódmej i jest kontynuowane w klasie ósmej.

 3. Sakrament bierzmowania udzielany jest w klasie ósmej.

 4. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii Wiślica.

 5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.

 6. Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.

  2. Systematyczna spowiedź święta (raz w miesiącu).

  3. W każdy I piątek miesiąca uczestniczy w adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy świętej.

  4. Kandydat powinien także uczestniczyć  w ciągu roku w  nabożeństwach okresowych: różaniec  (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).

  5. Powinien także uczestniczyć w czasie Adwentu w Roratach.

  6. Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.

  7. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie szkolnej.

  8. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów przy Parafii w terminach ustalonych odgórnie.

  9. Systematyczny udział we Mszy Świętej oraz katechezie dla rodziców.

 7. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc.

 8. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone. Świadectwo takie należy dostarczyć do końca roku kalendarzowego.

Sakrament Bierzmowania 23.06.2023
 

bottom of page